24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys

gsm: +358 44 733 4550

Naantalin satama

Sataman kokonaisliikenne lähes 7 miljoonaa tonnia

Naantalin sataman laitureiden ja/tai vesialueitten kautta (sis. öljyjalostamon liikenteen) kuljetettiin vuonna 2016 yhteensä noin 6,84 miljoonaa tonnia rahtia. Satama-alueen kokonaisliikenne (lastattu + purettu) oli lähes täsmälleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Ulkomaan liikenteen osuus Naantalin satama-alueen kokonaisliikenteestä oli noin 79 % eli lähes 5,39 miljoonaa tonnia ja kotimaan liikenteen (sis. Ahvenanmaan ja kotimaan rannikkoliikenteen) osuus vastaavasti 21 % ja 1,45 miljoonaa tonnia. Kantasataman sekä Luonnonmaan satamanosan liikennemäärä oli yhteensä lähes 2,98 miljoonaa, josta ulkomaan liikenteen osuus hieman yli 95 % ts. noin 2,83 miljoonaa tonnia ja kotimaan liikenteen 5 % eli lähes 150 000 tonnia.

Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2016 yhteensä 1469, mikä on lähes 7 % eli 110 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2015. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski lähes 4 % ollen yhteensä noin 10,2 miljoonaa NT. Naantaliin liikennöivät alukset olivat selvästi keskimäärin kookkaampia verrattuna edelliseen vuoteen.

Tavararyhmittäin tarkasteltuna satamayhtiölle erittäin tärkeässä suuryksikköliikenteessä ts. RoRo ja Ropax aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevissä erilaisissa kumipyöräyhdistelmissä kuljetettiin vuoden 2016 aikana pitkittyneestä taloustaantumasta sekä Suomen teollisuuden esitetyistä kilpailukykyongelmista huolimatta yhteensä yli 1,86 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli noin 4 % eli lähes 65 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2015. Rahtia kuljettavia rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lautoilla yhteensä 129 482 kappaletta eli noin 1 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman kautta matkusti yhteensä 163 336 henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 54 580, missä kasvua lähes 10 % edelliseen vuoteen.

Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2016 Naantalin sataman laitureiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 3,95 miljoonaa tonnia. Liikenne pysyi lähes samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Mainitusta määrästä lähes 97 % oli Naantalin öljyjalostamon liikennettä.

Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2016 yhteensä yli 1,02 miljoonaa tonnia, mikä oli noin 8 % ts. lähes 91 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Väheneminen johtui suurelta osin viljan kuljetusmäärien vähentymisestä (- 22 %) edelliseen vuoteen verrattuna, jolloin sitä kulki sataman kautta lähes ennätysmäärä. Toinen syy vähentymiseen oli sataman korvausinvestointi ja urakka, johon liittyi vanhan peitehallin purku sekä sen korvanneen uuden hallin puolivuotta kestäneet rakennustyöt.

Yrjö Vainiala
Satamajohtaja
Operatiivinen ja kaupallinen johtaja
Mobile: +358 50 464 9915
yrjo.vainiala@portofnaantali.fi