24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys

gsm: +358 44 733 4550

Naantalin satama

Sataman liikenne vuonna 2014

Naantalin sataman kokonaisliikenne (lastattu + purettu) vuonna 2014 oli yhteensä hieman yli 6,81 miljoonaa tonnia, mikä on -4 % eli noin 250 000 tonnia vähemmän verrattuna vuoden 2013 liikenteeseen.
 
Ulkomaan liikenteen osuus sataman kokonaisliikenteestä vuonna 2014 oli 80 % eli lähes 5,44 miljoonaa tonnia, missä vähennystä vuoteen 2013 verrattuna noin - 6 % eli lähes 360 000 tonnia. Ulkomaan tuontia oli yhteensä noin 3,70 miljoonaa tonnia ja se väheni edelliseen vuoteen verrattuna - 11% eli lähes 470 000 tonnia. Vientiä oli lähes 1,74 miljoonaa tonnia ja se puolestaan kasvoi + 7% eli noin 110 000 tonnia. Kotimaan liikennettä (sis. Ahvenanmaan ja kotimaan rannikkoliikenteen) oli yhteensä hieman yli 1,37 miljoonaa tonnia, missä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 8 % eli yhteensä yli 100 000 tonnia.

Aluskäyntejä oli Naantalin satamassa vuonna 2014 yhteensä 1698 kappaletta, mikä on noin -3 % eli 59 käyntiä vähemmän verrattuna vuoteen 2013. Alusten yhteenlaskettu nettovetoisuus laski -3 % ollen yhteensä noin 11,1 miljoonaa NT.
Tavararyhmittäin tarkasteltuna suuryksikköliikenteessä ts. RoRo ja Ropax aluksilla Naantalin satamaan saapuvissa tai satamasta lähtevissä rekoissa ja perävaunuissa kuljetettiin vuoden 2014 aikana yhteensä lähes 1,70 miljoonaa tonnia rahtia, mikä oli -2 % eli lähes 43 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2013. Rekkoja ja perävaunuja kulki sataman kautta lautoilla yhteensä 115 375 kappaletta eli noin -4 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Naantalin sataman kautta matkusti kuorma-auton kuljettajat mukaan lukien yhteensä 140 679 henkilöä, joista vapaa-ajalla matkustavien ns. tarvematkustajien osuus oli yhteensä 42 992, missä kasvua +2 % eli 739 edelliseen vuoteen.

Nestemäisiä irtolasteja kuljetettiin vuonna 2014 Naantalin sataman laitureiden ja/tai vesialueiden kautta yhteensä yli 3,98 miljoonaa tonnia, mikä on -5 % eli lähes 200 000 tonnia vähemmän kuin vuonna 2013.
 
Kuivia irtolasteja kuljetettiin sataman kautta vuonna 2014 yhteensä yli 1,15 miljoonaa tonnia, mikä puolestaan on -1 % eli hieman yli 12 000 tonnia vähemmän vuoteen 2013 verrattuna. Hiiltä tuotiin 566 458 tonnia, mikä on -10 % eli lähes 60 000 tonnia edellisvuotta vähemmän. Viljaa toisaalta kuljetettiin sataman laitureiden kautta yhteensä 372 377 tonnia, mikä on peräti + 47 % eli lähes 120 000 tonnia enemmän kuin vuotta aiemmin.


Yrjö Vainiala
satamajohtaja
gsm 0504649915