24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys

gsm: +358 44 733 4550

EU-hankkeet

Naantalin Satama osallistuu myös erilaisiin EU-hankkeisiin.

 

 

 

HAZARD

Turvallisuuden kehittäminen "viestinnän kautta" Itämeren satamissa  - " Hazard - hanke"

Satama on mukana myös kansainvälisessä Hazard- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja turvallisuuskäytäntöjä Itämeren alueen satamissa. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan keskittyvä hanke tarkastelee kuljetusten turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen satamissa. Satamat sijaitsevat usein lähellä asutusta ja onnettomuuden sattuessa suuri määrä asukkaista voi altistua vaaralle. Tämä kansainvälinen hanke kehittää turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa usein muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten  ja -vaatimusten kanssa toimimista.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite on kommunikaation ja viestinnän kehittäminen. Viranomaistahojen ja satamatoimijoiden välillä käydyn kommunikaation kehittämisen lisäksi viestinnässä on tärkeää saavuttaa nopeasti kriisitilanteissa myös suuri yleisö.

Projektin vetovastuussa on Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista sekä johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuvat Turun ja Naantalin satamat sekä Neste Oyj:n terminaali- ja satamatoiminnot. Muita hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TENT-T - liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikkaoperaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelatuslaitokset. Projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maista.

Sujuvalla ja toimivalla viestinnällä on tärkeä rooli eri toimijoiden varautuessa erilaisiin onnettomuustilanteisiin ja viestinnän merkitys korostuu erityisesti onnettomuustilanteessa. 

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin linkistä http://blogit.utu.fi/hazard/

Kuvat: Naantalin satamassa pidettiin suuronnettomuusharjoitus 19.4.2016

Pelastaja työssään Naantalin sataman suuronnettomuusharjoituksissa huhtikuussa 2016Naantalin sataman suuronnettomuusharjoitukset 2016Suuronnettomuusharjoitukset Naantalin satamassaSuojavarusteet päälle_Naantalin satama suuronnettomuusharjoitusSuuronnettomuusharjoitukset alkamassa Naantalin satamassa