24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys

gsm: +358 44 733 4550

Yhteistyökumppanit

Finnfeeds Finland Oy

Tuotantolaitoksen toiminta Naantalin sataman naapurissa alkoi sokerin-valmistuksen käynnistyessä vuonna 1953.  Sokerituotanto jatkui aina vuoteen 1990 asti, jolloin tehtaan jo vuodesta 1979 lähtien valmistamasta luonnon betaiinista tuli päätuote. Yhtiö kehittää, valmistaa ja markkinoi sokerijuurikaspohjaisista liuoksista eristettyä betaiinia rehu-, ravitsemus- kosmetiikka- ja kemianteollisuuden tarpeisiin maailmanlaajuisesti. Finnfeeds Finland Oy työllistää Naantalissa noin 70 henkeä.  Naantalin satama palvelee erityisesti tehtaan raaka-ainehuoltoa, mutta myös osa viennistä kulkee sen kautta.

Finnfeeds Finland Oy on osa kansainvälistä DuPont-konsernia.

Finnfeeds Finland Oy
Satamatie 8
FIN-21100 Naantali
Tel. +358 10 431 020
www.dupont.com


Finnlines Oyj, Naantali–Långnäs–Kapellskär -liikenne

Ripeästi Ruotsiin ja Ahvenanmaalle!
Finnlinesin Naantali–Långnäs–Kapellskär -reitin rahti-matkustajalaivat liikennöivät ympäri vuoden jopa kolme kertaa päivässä suuntaansa.

Reitti on paras mahdollinen valinta rahtiliikenteen erikoiskuljetuksille. Alusten avarien lastausporttien ansiosta jopa yli kuusi metriä leveät ja viisi metriä korkeat kuljetukset onnistuvat vaivatta.

Finnlinesin Naantalista lähtevät alukset kuljettavat rahtiyksikköjen lisäksi ajoneuvolla matkustavia henkilöitä. Tervetuloa siis kaikki autoilijat, karavaanarit, motoristit ja pyöräilijät! Varaa matkasi kätevästi netistä www.finnlines.com tai ole yhteydessä matkustajaliikenteen myyntipalveluumme puhelimitse (09) 231 43 100 tai sähköpostilla passenger@finnlines.com.

Finnlines Oyj, Naantali–Långnäs–Kapellskär -liikenne
Satamatie 11, 21100 NAANTALI

Rahtiliikenne
puh. 010 436 7600 Suomesta
puh. +46 (0)176 207 600 Ruotsista
finnlink@finnlink.fi
www.finnlines.com

Matkustajaliikenne
puh. (09) 231 43 100
passenger@finnlines.com
www.finnlines.com


Fortum
 

Fortumin toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin, Venäjälle, Puolaan ja Baltian maihin.  Fortum tuottaa sähköä ja lämpöä ympäristömyötäisesti käyttäen monipuolisesti eri energialähteitä.  Pyrimme pitämään sähköntuotannon kasvihuonepäästöt Euroopan energiateollisuuden alhaisimpien joukossa.

Myymme sähköä ja lämpöä yksityis- ja yritysasiakkaille. Olemme yksi Pohjoismaiden johtavista sähkönmyyntiyhtiöistä: meillä oli vuoden 2014 lopussa yli 1,3 miljoonaa sähkönmyyntiasiakasta Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Suomessa tuotamme energiaa sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (CHP), Loviisan ydinvoimalaitoksessa, Meri-Porin lauhdelaitoksessa sekä useissa vesivoimalaitoksissa.

Naantalin voimalaitos on siirtynyt Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n omistukseen. TSE:n omistavat Fortum (49,5 %), Turku Energia (39,5 %), Raision kaupunki (5%), Kaarinan kaupunki (3 %) ja Naantalin kaupunki (3 %). Voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapitopalveluista vastaa Fortumin henkilöstö.

TSE on aloittanut Naantalin voimalaitosalueella uuden monipolttovoimalaitoksen rakentamisen. Voimalaitosinvestoinnilla varmistetaan Turun seudun kaukolämmön saanti vuosikymmeniksi eteenpäin. Uusi voimalaitos otetaan käyttöön syksyllä 2017.


Exxonmobil Finland Oy

ExxonMobil Finland Oy Ab:lla on voiteluainetehdas Naantalin satamassa. Tehdas valmistaa Mobil-tuotteita, kuten Mobil 1, joka on maailmanlaajuisesti tunnettu tuote autonomistajien keskuudessa.

Vuodesta 2003 tehdas on ollut vastuussa Venäjän klusterin ja Baltian maiden toimituksista kotimaan toimitusten lisäksi. Suurin osa tehtaalla valmistetuista voiteluaineista menee vientiin. Tehtaassa työskennellään kahdessa vuorossa ja se työllistää noin 80 työntekijää. Lisäksi tehtaalla on oma laadunvarmistuslaboratorio Naantalissa.

Perusöljylaiva tuo kuukausittain ExxonMobilin Euroopan jalostamoilta perusöljyjä tehtaalle. Tehtaalla erilaiset lisäaineet lisätään perusöljyyn, jolloin saadaan lopputuotteena erilaisia voiteluaineita. Lisäaineet vaihtelevat riippuen valmistettavasta tuotteesta.

ExxonMobil Finland Oy Ab:n voiteluainetehdas on perustettu vuonna 1957. Sijainti valittiin hyvien yhteyksien takia. Satama on auki ympäri vuoden, jopa kylmimpinä talvipäivinä, ja takaa näin ollen häiriöttömät laivatoimitukset. Tuotannossa tarvittavia lisäaineita toimitetaan satamaan merikonteissa ja tyhjiä tynnyreitä voidaan toimittaa myös laivalla Ruotsista nopealla aikatalulla yhteistyössä satamassa operoivan laivayhtiön kanssa.   
  
ExxonMobil Finland Oy Ab
Satamatie 10
FIN-21100 Naantali
Tel. +358 10 408 500
www.exxonmobil.fi


Rederi AB Lillgaard

Vuodesta 1994 lähtien on ahvenanmaalainen varustamo Rederi AB Lillgaard harjoittanut säännöllistä lastilinjaliikennettä Naantalin ja Långnäsin välillä. Kuutena päivänä viikossa liikennöivä m/s Fjärdvägen kuljettaa vuosittain noin 130 000 tonnia tavaraa.

Rederi AB Lillgaard
PL 136, 22101 MARIEHAMN
puh. 018 - 13 120, fax 018 - 17 220


Stevena Oy

Stevena Oy on täyden palvelun joustava satamaoperaattori, joka kuuluu vuonna 1882 perustettuun Backman-Trummer-konserniin, joka on osa suomalaista KWH-yhtymää.
Stevena perustettiin vuonna 1982 Naantalissa. Stevena tarjoaa asiakkailleen konventionaalista lastinkäsittelyä, roro-operaatioita, terminaalipalveluja, varastointia, erilaisia lisäarvopalveluja sekä integroitua logistiikan hallintaa - käytännössä siis kaikki satama- ja niihin liittyvät logistiset palvelut yhdeltä tiskiltä. Huolinnasta vastaa Backman-Trummer, jolla on toimisto Naantalissa.

Stevenan ydinliiketoimintaan Naantalissa kuuluvat bulkin käsittely ja erityyppiset lisäarvo- eli VAL-palvelut. Viimeksi mainituista hyvä esimerkki on bulkkausasema, joka tehostaa olennaisesti asiakaspalvelua sekä vastaa nykyajan hygienia- ja työturvallisuusvaatimuksiin.Bulkin käsittelyssä Stevena on yksi Suomen johtavista yrityksistä. Sen asiakaskunta koostuu kemian-, rehu-, rakennus-  ja elintarviketeollisuuden yrityksistä, jotka kuljettavat suuria massoja laivalasteittain. Myös varustamot, maahantuojat ja teollisuuden tukkuliikkeet ovat Stevenan asiakkaita.
 
Stevena Oy:n toiminta on vuosien kuluessa laajentunut useaan muuhun satamaan lounaisrannikolla, mutta sen pääkonttori sijaitsee edelleen Naantalin satamassa. Pääsyyt Naantalissa toimimiseen ovat sataman sijainti Pohjoismaisen tavaraliikenteen solmukohdassa sekä Naantalin sataman erinomaiset väylät bulk- ja kappaletavaravirralle sekä Skandinavian että laajemmin koko Euroopankin liikennettä ajatellen. Lisäksi Naantalin satamalla on hyvä ja luotettava imago, joka on tullut todistettua mm. markkinatutkimuslaitosten satamatutkimuksissa.
 
Stevenalla on lisäksi lämmintä varastointipalvelua tarjoava yksikkö, BT-Logistore, joka toimii Luolalan teollisuusalueella sataman välittömässä läheisyydessä ja sinne johtavan tien varrella.
 
Stevena Oy
Satamatie 13
21100 Naantali
FINLAND
puh. (02)-433 8300 (vaihde)
fax.  (02)-433 8340
stevena.info@stevena.fi
www.stevena.fi


Suomen Viljava Oy

Suomen Viljava Oy on Suomen suurin viljan, viljatyyppisten tuotteiden ja rehuraaka-aineiden käsittelyyn ja varastointiin erikoistunut yritys. Yritys tarjoaa palvelujaan sekä kotimaan markkinoilla että vienti,- tuonti, ja transitokaupassa toimiville yrityksille. Suomen Viljavan omistaa Suomen valtio. Yrityksellä on toimipisteet 20 paikkakunnalla eri puolella Suomea. Varastointikapasiteetti on n. 1,4 miljoonaa tonnia. Vuosittainen käsittelymäärä, vastaanotot ja lähetykset yhteensä, on n. 2 miljoonaa tonnia. Naantalin, Rauman, Helsingin, Loviisan ja Kotkan toimipisteet sijaitsevat satamissa.
 
Satamavarastojen sijainti, hygieniset betonisiilot sekä tehokkaat laivojen, autojen ja junien purku- ja lastauslaitteet mahdollistavat kilpailukykyiset logistiset ratkaisut. Yrityksellä on sertifioitu ISO-9001:2000 -tomintajärjestelmä. Henkilökuntaa on 85 henkeä ja liikevaihto on n. 15 milj. euroa.

Naantalin varaston kapasiteetti on 230 000 tonnia.Erillisiä siiloja on 180 kappaletta, pienimpien kapasiteetti on n. 200 tonnia ja suurimpien 3 500 tonnia. Laivojen purkaus ja lastaus tapahtuu kahdella erillisellä linjalla, kummallakin linjan kap. on n .250 tonnia/tunti. Autopurkausta varten on neljä eri linjaa, joista kahden kapasiteetti on 250 tonnia/tunti/linja ja toiset kaksi, joiden kummankin kapasiteetti on 120 tn/tunti/linja. Autojen ja junalauttojen lastauskapasiteetti on 500 tn/h.Naantalin toimipisteessä työskentelee 15 henkilöä.

Suomen Viljava Oy
Viljatie 4
21100 Naantali
puh. 010 346 4620

Katso Suomen Viljavan video:  https://youtu.be/Sors4nxZF7w


Turun Korjaustelakka Oy

on Itämeren alueen suurin, laivankorjauksiin erikoistunut yritys jonka toimenkuvaan kuuluvat mm. vuosihuollot, haverikorjaukset, laivojen muutostyöt, erilaiset pintakäsittelytyöt sekä matkatyöt. Korjaustyön laadun varmistamiseksi sekä ympäristön-suojelullisten näkökohtien huomioonottamiseksi yrityksen toimintajär-jestelmä on sertifioitu standardien ISO 14001 ja ISO 9001:2000 mukaisesti.
 
Mitat:
Kuivatelakka: 265m x 70m x 7.9m
Uiva telakka: 5000t, 101m x 21.6m x 6m
Varustelulaituri: 184m
Nosturit: 150t, 100t ja 2 x 30ton
Maasähkö: 2800A, 2MW
24h mobile: +358 40 553 3491
Voyage repairs: +358 40 510 6955
 try@turkurepairyard.com
www.turkurepairyard.fi