24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Raision ja Naantalin Sataman välinen rautatieliikenne vilkastuu loppuvuodeksi

Kuva: Ari-Pekka Lanne

Naantalin satamaan johtava rautatieyhteys on saamassa loppuvuodeksi liikennettä. Viikolla 45 alkaa tavaraliikenne, joka käyttää Raision ratapihan ja Naantalin välistä ratayhteyttä ja edelleen sataman raidetta Suomen Viljava Oy:lle saakka. Kyseinen liikenne on tämän hetken tiedon mukaan jatkumassa päivittäin joulukuun loppuun saakka, mutta on mahdollista jatkossakin. Suomen Viljavan mukaan liikenne painottuu alkuvaiheessa arkipäiviin.

Säännöllisen junaliikenteen puuttuessa on rautatiestä muodostunut vaarallinen ja luvaton ulkoilureitti ja oikotie Naantalin keskustan ja sataman välille. Liikkuminen rautatiealueella on vaarallista ja lain mukaan rangaistavaa, muualla kuin rautatien ylittämiseen tarkoitetuissa ja erikseen merkityissä paikoissa.

Myös Raisiossa Naantaliin johtavalla raiteella ja sen läheisyydessä liikkuvia kehotetaan huomioimaan lisääntynyt raideliikenne. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin mukaan Rautatien ylittämisessä ja tasoristeyskäyttäytymisessä ylittäjällä itsellään on suuri vastuu. Junalla ja muulla raideliikenteellä on aina etuajo‐oikeus. Veturinkuljettaja ei välttämättä ehdi havaita radalla junan edessä olevia kulkijoita tarpeeksi ajoissa, jotta hän ehtisi pysäyttää junan.

Juna ei luonnollisesti voi väistää kiskoilla olevaa estettä, vaan se törmää vääjäämättä. Kevyen liikenteen käyttäjä tai autoilija on aina häviäjä törmätessään junaan tai pienempään raiteilla liikkuvaan yksikköön, esimerkiksi veturiin tai työkoneeseen.

Naantalin satamassa sijaitseva Järveläntien vartioimaton tasoristeys vaatii autoilijoilta ja kevyeltä liikenteeltä erityistä varovaisuutta. Tämän tasoristeyksen näkyvyyttä korostetaan liikennejärjestelyillä.

Naantalissa, 30.10.2017
Naantalin Satama Oy
Satamajohtaja
Operatiivinen ja kaupallinen johtaja
Yrjö Vainiala
+358 50 464 9915