24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

EU-hankkeet

Naantalin Satama osallistuu erilaisiin EU-hankkeisiin.

 

 

 

 

Turvallisuuden kehittäminen "viestinnän kautta" Itämeren satamissa  - " Hazard - hanke"

Satama on mukana myös kansainvälisessä Hazard- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja turvallisuuskäytäntöjä Itämeren alueen satamissa.

Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan keskittyvä hanke tarkastelee kuljetusten turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen satamissa. Satamat sijaitsevat usein lähellä asutusta ja onnettomuuden sattuessa suuri määrä asukkaista voi altistua vaaralle. Tämä kansainvälinen hanke kehittää turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa usein muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten  ja -vaatimusten kanssa toimimista.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite on kommunikaation ja viestinnän kehittäminen. Viranomaistahojen ja satamatoimijoiden välillä käydyn kommunikaation kehittämisen lisäksi viestinnässä on tärkeää saavuttaa nopeasti kriisitilanteissa myös suuri yleisö.

Projektin vetovastuussa on Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista sekä johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuvat Turun ja Naantalin satamat sekä Neste Oyj:n terminaali- ja satamatoiminnot. Muita hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TENT-T - liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikkaoperaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelatuslaitokset. Projektissa on mukana 15 yhteistyökumppania kuudesta Itämeren alueen maista.

Sujuvalla ja toimivalla viestinnällä on tärkeä rooli eri toimijoiden varautuessa erilaisiin onnettomuustilanteisiin ja viestinnän merkitys korostuu erityisesti onnettomuustilanteessa. 

HAZARD_projektikuvaus

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin linkistä http://blogit.utu.fi/hazard/

Tutustu tästä projektin uutiskirjeisiin (vain englanniksi):

HAZARD newsletter no1

HAZARD newsletter no2

HAZARD newsletter no3

HAZARD newsletter no4

HAZARD newsletter no5

HAZARD newsletter no6

Suuronnettomuusharjoitus Naantalin ja Turun alueen vesillä onnistui hyvin

- kuvitteellinen laivojen yhteentörmäys 18.10.2017

Varsinais-Suomen pelastuslaitos järjesti yhteistyökumppaneidensa kanssa suuronnettomuusharjoituksen Naantalin satamassa sekä Turun ja Naantalin edustalla olevalla merialueella.

Harjoitukseen osallistuivat Varsinais-Suomen pelastuslaitos, Helsingin pelastuslaitos, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos, Rajavartiolaitos, Poliisi, Turun satama, Neste, Naantalin satama ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulu.

Harjoituksen lähtötilanteena oli matkustaja-aluksen ja öljytankkerin kuvitteellinen yhteentörmäys Turun ja Naantalin satamiin johtavalla väylällä. Kuvitteellisessa tilanteessa matkustaja-aluksella syttyi myös tulipalo ja alukset vuotivat öljyä mereen. Matkustaja-aluksessa loukkaantui törmäyksen johdosta noin 50 henkilöä, jotka evakuoitiin alukselta Naantalin satamaterminaaliin perustettuun evakuointikeskukseen.Harjoituksen aikana satamalla oli hyvä tilaisuus harjoitella sisäistä ja ulkoista kriisiviestintää sekä viranomaisyhteistyötä.

Kyseessä on kansainvälinen satamien turvallisuutta kehittävä EU -hanke, jossa Naantalin satama on mukana. Harjoitukseen osallistui kaiken kaikkiaan lähes 300 henkilöä. Harjoitusta oli seuraamassa myös ryhmä kansainvälisiä tarkkailijoita mm. Saksasta, Liettuasta, Ruotsista sekä Virosta, jotka ovat hankkeen partnereita.

 

Kuvat: Naantalin satamassa pidettiin suuronnettomuusharjoitus 19.4.2016

Pelastaja työssään Naantalin sataman suuronnettomuusharjoituksissa huhtikuussa 2016Naantalin sataman suuronnettomuusharjoitukset 2016Suuronnettomuusharjoitukset Naantalin satamassaSuojavarusteet päälle_Naantalin satama suuronnettomuusharjoitusSuuronnettomuusharjoitukset alkamassa Naantalin satamassa