24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Hinnastot

Tavoitteet ja tehtävät

SATAMAN TEHTÄVÄ

Naantalin Sataman toiminta-ajatuksena on kehittää ja ylläpitää palveluja, liikenteen tarvitsemia rakennelmia sekä kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoida sataman käyttöä, huolehtia siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta sekä valvoa toiminnan kannattavuutta.

Sataman ja satamatoiminnan kehittämisperiaatteet:

1. Satamakapasiteettia lisätään parantamalla nykyistä varustusta, uudisrakentamalla tarpeeseen ja kehittämällä toimintaympäristöä sekä yhteistoiminalla.

2. Tuottoja lisätään ja toimintaedellytyksiä parannetaan tuottavalla rakentamisella, palvelujen myynnillä sekä taksapolitiikan avulla.

3. Toimintaa tehostetaan kehittämällä sataman laatu-, ympäristö-, työterveys ja työturvallisuusjärjestelmiä.

4. Kehittämisen perustana on kerätty asiakaspalaute.

SATAMAN MAKSUPOLITIIKKA

Pitkäjänteisen ja maltillisen taksapolitiikan avulla satama pyrkii omalta osaltaan huomioimaan ja turvaamaan siihen sidoksissa olevan teollisuuden toimintaedellytykset.

Maksujen tarkistamisen lähtökohtia ovat kilpailukykyisyys, kustannusvastaavuus ja rahan arvon muutokset.

Maksut on maksettava laskussa mainittuun eräpäivään mennessä joillei erikseen ole toisin sovittu.

Viivästyskorkoa peritään korkolain sallima enimmäismäärä. Viivästyneiden maksujen perinnästä veloitetaan perimismaksu.

Maksut ovat arvonlisäverottomia. Kotimaan myynnissä maksuihin lisätään kulloinkin voimassaolevan verokannan mukainen arvonlisävero.

Tavaramaksut

YLEISET PERUSTEET

1. Tavaramaksu veloitetaan tämän hinnaston mukaisesti vesitse tai rautateitse Naantalin sataman kautta tuodusta tai viedystä tavarasta. EU:n säännösten mukaisesti maksu on sama kotimaan ja ulkomaan liikenteessä niin tuonnissa kuin viennissä. Transito liikenteestä peritään tavaramaksu vain kertaalleen.

2. Tavaramaksu veloitetaan bruttopainon perusteella ja maksu on aina vähintään 30,00 .

3. Tavaramaksut on jaettu meriliikennetilaston Liikenneviraston mukaisiin ryhmiin huomioiden tullitariffin HS-nimikkeistö.

4. Tavaramaksusta ovat vapaat seuraavat tavarat: - telakkateollisuuden kotimaan rannikkosiirrot

5. Tavaranhaltija tai aluksen päällikkö tai asiamies on velvollinen antamaan Naantalin satamalle ne tiedot, jotka ovat tarpeen tavaramaksun veloittamiseksi kotimaiselta tavaranhaltijalta, jollei erikseen ole sovittu, että tavaramaksu veloitetaan varustamolta tai muulta, joka määrää tavarasta. Tavaramaksun kohdistamiseksi on ilmoitettava kauppanimike ja tarvittaessa tullinimike.

Mikäli tiedot tavaramaksun veloittamiseksi ovat puutteelliset tai virheelliset, niiden oikeellisuuden todentamisesta veloitetaan 50,00 €.

PROJEKTILASTIEN SATAMAMAKSUT JA MÄÄRÄYKSET

Erityiskuljetukset muussa kuin säännöllisessä lauttaliikenteessä. Toimijan tulee pyytää sataman johdolta erikoislupa ennen satamaan saapumista. Lastista tulee pyytää erikseen tarjous satamamaksuista hyvissä ajoin ennen lastin saapumista satama-alueelle.

Satamamaksut tavarasta

Livi:n nimike 

  HS-nimike   

 €/tonni

20
20.1

Sahaamaton puutavara, hake
Polttohake, -puru, -murske
  

44.03, 44.04 
44.01 

 

0,70/m³
0,75

21

Sahattu puutavara  

44.06, 44.07, 44.09 

 

0,70/m³

22

Selluloosa, puuhioke, jätepaperi  

47

  1,16

23

Paperi, paperituotteet, pahvi  

48

  1,16

24  

Vaneri, muut puuraaka-aineet, levyt  

44.10 – 44.13

 

1,16

25

Muut puuteollisuustuotteet  

44.05, 44.08, 44.14 – 44.21 

 

4,16

26
26.1
26.2

Rautamalmi, rikaste
Kuona
Rautaromu

 

26.01, 26.02
26.18, 26.19, 26.21
72.04

 

1,17
0,38
1,17

27


27.1  

Muu malmi, rikaste romu


Romu, muu
 

26.03 – 26.17, 26.20, 74.04,
75.03, 76.02, 78.02, 79.02, 
80.02
 

 1,17
1,17

28
28.1

Metallit, metalliteokset
Teräs
 

7281 (ei metalliromu)
72.04 – 72.29

 

1,16
1,16

29
29.1

Koneet, laitteet, kuljetusvälineet
Uudet moottoriajoneuvot
 

8486, 87.12 – 87.16, 8893
87
.01 – 87.11

 

4,16
4,16

30 

Muut metallituotteet  

82, 83

 

4,16

31  

Raakaöljy  

27.09

 

1,07

32
32.1

Nestemäiset polttoaineet
Voiteluöljy
 

27.10 – 27.15
27.10

 

1,07
1,17

33
33.01
33.1  

Kivihiili
Koksi
Kivihiilen lentotuhka
  27.01, 27.02
27.04
26.21
  1,18
1,16
1,16

34

Polttoturve   27.03   1,16

35

Lannoitteet   25.10, 31   1,16

36    

Hiilikemikaalit, terva   27.05 – 27.08, 29   2,74

37
37.1
37.2
37.4
37.5
37.6
37.7

Muut kemianteoll. tuotteet
Sooda
Fosfaatit
Öljyn lisäaine
Voiteluöljyn lisäaine
Vesilasi
Kierrätysasfaltti
  28, 30, 32 – 38, 39.01- 39.14
28.36
28.35.26.90 28.35.39.70

38.11
28.39
38.25
  2,74
1,16
1,16
2,53
2,74
2,74
0,38

38

38.1
38.2
38.3
38.4
38.5
38.6

Raakamineraalit

Pikkukivi, sora, sepeli
Raakakivi
Suola
Savi
Hiekkapuhalluskivi
Kipsikivi
 

25.01 – 25.09, 25.11 – 25.16,
25.18 – 25.21, 25.24 – 25.30
25.17
25.16
25.01
25.07, 25.08
25.16
25.20

 


1,16
0,38
1,16
1,16
1,16
1,16
1,16

39

39.1
39.2
39.3

Sementti, kalkki, teollisesti
valmistetut mineraalituotteet

Kevytsora
Kipsilevy
Sementti
 


25.22, 25.23, 6869.01– 69.03
68.06.20
68.09
25.20

 
1,18
1,16
1,16
1,18

40
40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6

Vilja
Vehnä
Ruis
Ohra
Kaura
Riisi
Maissi
  10
10.01
10.02
10.03
10.04
10.05
10.06
  1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17

41 

Sokerijuurikas   12.12   1,16

42

Tuoreet hedelmät, vihannekset, peruna   7, 8   4,16

43 

Elävät eläimet    1   4,16

44

44.1

44.2
44.3
44.4
44.5
44.6
44.7

Eläinten rehu, maltaat

Ruoka-aineet, sokeri

Sokeri
Melassi
Kalajauho
Muu rehu
Maltaat
Vinasse, Betaine molasses
 

5.04, 5.06, 5.08, 5.11, 11.07,
12.13 – 12.14, 21.02.20, 23
02 – 04, 09, 11 (ei 11.07),
16 – 22 (ei 21.02.20)
17.01 – 17.02
17.03
23.01
12
11.07
23.03

 


1,16

2,74
2,74
2,74
1,16
1,16
1,16
1,17

45
45.1
45.2
45.3
45.4

Kasviöljyt, eläinrasvat
Öljykasvit
Soijapapu
Rapsin-, rypsin siemenet
Kalaöljyt
  15
12.01 – 12.11
12.01
15.05
15.04, 15.16 – 15.20
  2,74
1,17
1,17
1,17
2,74

46

46.1

Tekstiiliraaka-aineet,
vuodat, kumi
Jätekumirouhe
 

5, (ei 5.04, 5.06, 5.08, 5.11)
13, 14, 40.01 – 40.03,
40.05 – 40.06, 41,
50.01– 50.03,
51.01 – 51.05, 52.01 – 52.03,
53.01 – 53.05, 55.01 – 55.07
40.04

 


4,16
1,16

47


 

Nahat, tekstiilit, vaatteet


 
 

42, 43, 50.04 – 50.07,
51.06 – 51.13, 52.04 – 52.12,
53.06 – 53.11, 54,
55.08 – 55.16, 56 – 67

 


4,16

48
48.1

Lasi, keramiikkatuotteet
Lasimurske

  69.04 – 69.14, 70
70.01
  4,16
0,81

49
 

Muut teollisuustuotteet
 
 

39.15 – 39.26, 40.07 – 40.17,
44.02, 45, 46, 49, 94 – 96

 
4,16

50
    

Erittelemätön kappaletavara,
lauttaliikenne saapuva/lähtevä
     
1,90

51      

Sekalaiset tuotteet -yleismaksu   6, 71, 97        4,15

56

Alukset   89        0,08 % arvosta

 

Alusmaksut

YLEISET PERUSTEET

Naantalin Satama Oy:n hallinnoimalle satama-alueelle saapuvalta tai sen kautta kulkevalta kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta veloitetaan alusmaksua tämän hinnaston mukaisesti.

 1. Silloin, kun alusmaksun veloitusperusteena on nettovetoisuus, lasketaan maksu aluksen mittakirjan nettovetoisuuden mukaan täysiltä nettotonneilta.

 2. Veloitusperusteiden toteamiseksi aluksen päällikkö tai asiamies on velvollinen tekemään satamajärjestyksen mukaiset ilmoitukset. Mikäli tiedot alusmaksun veloittamiseksi ovat puutteelliset tai virheelliset, niiden oikeellisuuden todentamisesta veloitetaan 50,00 €.

 3. Alusmaksun maksaminen oikeuttaa olemaan 7 vuorokautta laiturissa. Ylimeneviltä vuorokausilta veloitetaan 0,07 €/nettotonni.

 4. Alusmaksua ei veloiteta hätäsatamaan saapuneelta alukselta.

 5. Aluksista, jotka pitävät Naantalin Satamaa asemapaikkanaan (troolarit, hinaajat, vesibussit yms.) veloitetaan maksu sopimuksen mukaan.

 6. Naantalin matkailuelinkeinoa palvelevalta saariston matkustajaliikenteeltä ei peritä alusmaksua, jos alus ei kiinnity kauppasataman laituriin.

 7. Alusmaksua veloitetaan vain kerran aluksesta, joka poistuu satama-alueen ulkopuolelle esim. tankkien pesua varten ja palaa takaisin satama-alueelle.

 8. Alusmaksua ei veloiteta aluksesta, joka telakalta käy koeajolla satama-alueen ulkopuolella.

 9. Turvallisuussyistä suoritettavasta saattohinauksesta ei hinaajalta veloiteta alusmaksua.

KAUPPA-ALUKSET

Alusmaksua veloitetaan oheisen taulukon mukaisesti. Mikäli varustamokohtainen nettotonnikertymä vuositasolla ylittää 2 miljoonaa tonnia, sovelletaan siihen taulukossa olevia alennusportaikkoja. Minimimaksu on kuitenkin 150,00 €. Alle 50 m pitkiltä aluksilta maksu on 42,00 € pituudesta riippumatta.

Kuitenkin:

risteilyliikenteessä olevasta matkustaja-aluksesta, joka matkustajia ottamatta tai jättämättä käy laiturissa, veloitetaan alusmaksu 50 %:lla alennettuna, ja 75 %:lla alennettuna, jos se jää redille.

Alusmaksutaulukko

  NT/vuosi             Taksa €/NT 
  <8 000 000          0,05 €
  
<7 000 000          0,06 €
  <6 000 000          0,12 € 
  <5 000 000          0,20 €   
  <4 000 000          0,30 €
  
<3 000 000          0,40 € 
  
<2 000 000          0,50 €  

HINAAJAT SEKÄ HINAAJA-PROOMU -YHDISTELMÄT

Hinaajasta veloitetaan suurimman pituuden mukaan seuraavasti:

  Alle 15 m pitkä    50,00 € 
  15–30 m pitkä     97,00 € 
  yli 30 m pitkä      123,00 €

Milloin kysymyksessä on luotsausasetuksen 29 §:n 2 kohdan tarkoittama hinaajaproomu-yhdistelmä, suoritetaan alusmaksu proomun osalta sen nettovetoisuuden mukaan.

Alusmaksua ei veloiteta niiltä hinaajilta, jotka kiinnittymättä laituriin käyvät avustamassa muita konevoimalla kulkevia aluksia satama-alueella.

TELAKALLA RAKENNETUT, HUOLLETTAVAT JA KORJATTAVAT ALUKSET

   Alusmaksua veloitetaan 0,50 €/nettotonni.
   Minimimaksu on 150 €.   

   Alle 50 m pitkiltä aluksilta maksu on 42,00 € pituudesta riippumatta.

Telakkakäynniltä veloitetaan vain yksi alusmaksu käynnin kestoajasta riippumatta.

Jätehuoltomaksut

YLEISET PERUSTEET

Kauppamerenkulkua harjoittavalta alukselta, joka saapuu Naantalin Sataman laituriin, veloitetaan jätehuoltomaksua alla olevan mukaisesti.

Aluksen, joka käyttää sataman öljypitoisten jätteiden tai käymäläjätevesien vastaanottopalvelua, on tehtävä ilmoitus PORTNET-järjestelmään vähintään 24 tuntia ennen satamaan saapumista tai välittömästi edellisestä satamasta lähdettäessä, jos matka-aika on alle 24 tuntia. Jos aluksen lopullinen tulosatama selviää alle 24 tuntia ennen tähän satamaan saapumista on ilmoitus tehtävä välittömästi lopullisen tulosataman selvittyä.

Kiinteät jätteet
Aluksista tuleva talous- ym. jäte on lajiteltava Naantalin sataman jätehuolto-ohjeiden mukaan. Kutakin jätelajia varten on jätepisteissä oma astia.

Jätehuoltomaksuna veloitetaan lastialukselta €/nettotonni seuraavasti

   Lajitellut jätteet          0,09 €
   
Vähimmäismaksu    52,00 €

Mikäli alus jättää määräysten vastaisesti lajittelematonta jätettä,
veloitetaan €/nettotonni seuraavasti:

   Lajittelemattomat jätteet     0,26 €
   
Vähimmäismaksu           165,00 €

Öljyjätemaksu
Konehuoneesta peräisin olevasta öljypitoisesta jätteestä veloitetaan jätehuoltomaksua 0,16 €/nettotonni.

Aluksen normaalikäyttöön tai liikenteeseen nähden poikkeuksellisen suurista jätemääristä maksu veloitetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Öljypitoisen jätteen pumppaustehovaatimus on 3 m³/h, minkä jälkeen maksu veloitetaan syntyneiden kustannusten mukaan.

Mikäli jätehuoltomaksusta vapautettu alus jättää jätteitä sataman palvelua käyttäen, veloitetaan palvelusta aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Jätehuollosta veloitettavien maksujen vähimmäismäärä on 104,00 €.

Jätehuoltomaksua ei veloiteta alukselta, jolle TRAFI on alusjäteasetuksen perusteella myöntänyt poikkeusluvan öljyisten ja kiinteiden jätteiden käsittelyssä.

Ongelmajäte
Ongelmajätteet (lukuun ottamatta konehuoneesta peräisin olevaa öljypitoista jätettä) sisältyvät jätehuoltomaksuun, siltä osin kuin määrä on pienempi kuin kahdensadan (200) litran tynnyri tai siihen verrattava määrä. Suuremmista eristä veloitetaan aiheutuneiden kustannusten mukaan lisättynä sataman yleiskuluilla 10 %.

Muut jätteet
Naantalin Satamassa ahtaustoimintaa suorittavat ovat velvolliset kustannuksellaan suorittamaan käsittelemästään tavarasta aiheutuneiden lastijäämien siivouksen ja pois siirtämisen. Lastiperäiset jätteet on siivottava seitsemän (7) vrk:n kuluessa aluksen lähdettyä satamasta, minkä jälkeen veloitetaan syntyneiden käsittelykustannusten perusteella lisättynä sataman yleiskuluilla 10 %.

Harmaan- ja käymäläveden vastaanotto

Säännöllisessä lauttaliikenteessä sopimuksen mukaan

Muussa kuin säännöllisessä lauttaliikenteessä käymälä- ja harmaiden vesien tyhjennyksestä suoraan sataman alusjätevesien vastaanottojärjestelmään veloitetaan 5,50 €/m3

Käyttölupa ja -ohjeet pyydettävä satamalta
Tekninen päällikkö
Jukka Kylmäoja
p. +358 44 733 4608

Muussa kuin säännöllisessä lauttaliikenteessä käymälä- ja harmaiden vesien tyhjennyksestä säiliöautoon veloitetaan jätevesimaksuna 17 €/tonni sekä kuljetuskustannuksia seuraavasti:

Käymälä- ja harmaavesi autokuljetuksena:

Normaali työaika, arkipäivinä klo 07.00–15.30 

   0–4,99 tn              34,70 €/tn
   5–9,99 tn              30,10 €/tn
   10–14,99 tn          27,00 €/tn
   15–19,99 tn          25,50 €/tn
   20–40 tn ja yli       24,50 €/tn

Minimiveloitus 5 tonnin mukaan.

Muina aikoina yksikköveloitukseen lisätään työehtosopimuksen mukaiset %-osuudet sekä hälytyskorvaus 130,00 €/työ.

Edellä mainittujen maksujen lisäksi veloitetaan sataman yleiskuluina 10 %.

Matkustajamaksu

Ulkomaanliikenteessä kulkevalta matkustaja-alukselta veloitetaan saapuvasta ja lähtevästä matkustajasta matkustajamaksua 1,10 €, jollei sataman kanssa ole muuta sovittu.

Matkustajamaksu veloitetaan matkustajaluettelon mukaan.

MAKSUA EI VELOITETA

1. kuorma-autojen kuljettajista

2. risteilyalusten matkustajista, jotka ulkomailta saavuttuaan jatkavat samalla laivavuorolla toiseen ulkomaan satamaan

3. henkilöistä, jotka viranomaisen siihen asianmukaisesti määrääminä ovat aluksella tarkastaakseen tai valvoakseen sen laitteiden toimintaa

4. aluksen miehistöstä, jonka matka liittyy toimen hoitamiseen (siirtomiehistö).

Maksut aluksen kiinnittämisestä ja irrottamisesta

Siirroista peritään maksua alla olevan taulukon mukaan. Jos alus siirretään sataman määräyksestä, maksua ei peritä. Haalauksesta veloitetaan vain yksi maksu.

Mikäli kiinnityksessä tai irrotuksessa käytetään moottorivenettä, veloitetaan siitä erikseen venepalvelumaksun mukaan. Kiinnityksessä talvehtimis- ym. tilapäisiin kiinnityspaikkoihin peritään maksu todellisten kustannusten mukaan.

Aluksen kiinnittämisestä tai irrottamisesta veloitetaan seuraavat maksut:

Aluksen
nettovetoisuus 
ma-pe
06–23
ma-la
23–06
la 06–ma 06
ja arkipyhinä 
(NT) hinta € hinta € hinta €
0–2 000 140,00 182,00 210,00
2 001–5 000 187,00 243,00 280,00
5 001–11 000 259,00 337,00 388,50
yli 11 000 362,00 470,00 543,00
       
Lisätyö ja odotus
 
55,00 €
/alkava tunti
71,50 €
/alkava tunti
82,50 €
/alkava tunti

Milloin aluksen lähtö on myöhästynyt enemmän kuin puoli tuntia, on odotusajalta suoritettava maksu jokaiselta alkavalta odotusajan tunnilta. 

Milloin kiinnityksessä ja irrotuksessa käytetään useampaa kuin kahta (2) henkilöä, veloitetaan lisätyöstä taulukon mukaisesti jokaiselta alkavalta tunnilta/hlö (minimiveloitus 2 h/hlö).

 

Vesimaksu
 1. Annettaessa vettä laiturin vesipostista 4,10 €/m³
 2. klo 18.00–06.00 välisenä aikana annetusta vedestä peritään lisäksi 38,00 €/krt
 3. Pienin vesimaksu 42,00 €
 4. Säiliöauton kuljettamana peritään lisäksi auton taksan mukainen korvaus
 5. Säännöllisessä liikenteessä olevilla aluksilla on oikeus ottaa vettä vesijohtoposteista sataman mittareilla, jolloin veden hintana peritään 3,90 €/m³
Venepalvelumaksut

Henkilö- ja tavarakuljetukset sekä muu avustus ja palvelu    238,00 €/h
Satama-alueen ulkopuolella minimi 2 h/kuljetus

Mikäli vuorossa olevien satamavalvojien lisäksi tarvitaan lisähenkilöitä, 
veloitetaan lisätyöstä jokaiselta alkavalta tunnilta seuraavasti

ma–pe
06.00–23.00
ma–la
23.00–06.00
la 06.00–ma 06.00
ja arkipyhinä
55,00€/h/hlö 71,50€/h/hlö 82,50€/h/hlö

 

Satama pitää itsellään oikeuden päättää lisätyömiesten käytöstä. Maksu veloitetaan alkavilta täysiltä tunneilta ja aika lasketaan siitä hetkestä, kun vene/alus lähtee asemapaikaltaan siihen asti kunnes se palaa lähtöpaikkaansa

Pyöräkuormaajan käyttömaksu

VOLVO L50D

Yleismaksu eri välinein     80,00 €/h
   - kauhat, haarukat
   - avoharjaus
   - desinfiointi (ei sis. desinfiointi-ainetta)
   - hiekoitus (ei sis. hiekkaa)

Puhdistus keräävällä harjalla     100,00 €/h

Maksu veloitetaan alkavilta täysiltä tunneilta lähtöpaikasta lähtöpaikkaan.

Aineet veloitetaan erikseen, vettä lukuun ottamatta.

Varastoalueiden vuokra

VARASTOALUEIDEN VUOKRA

Naantalin Sataman ( ml. Luonnonmaa), avonaisilla varastopaikoilla säilytettävästä tavarasta kannetaan seuraavat aluevuokrat:

Päällystetyt varastointikentät

   1–7 vrk       vapaa
   8–30 vrk     0,10 €/m²/vrk

yli 30 vrk kestävät varastoinnit sopimuksen mukaan

   Vähimmäisveloitus on     126,00 €.

Vuokramaksu lasketaan: varastoimisajan päättymisajankohdan mukaan määräytyvä maksu x maksullinen varastoimisaika x pinta-ala.

Sähkökeskuksen käyttömaksu

   Energiamaksu, tilapäistariffi     0,32 €/kWh
   Keskusvuokra                          53,00 €/vrk

Sähkökeskuksen pitkäaikaiskäyttöön liittyvästä energiamaksusta sovitaan tapauskohtaisesti.