24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Media

 

Finnlines Plc                                                                    Media release 29 September 2017

 

Finnlines will gain from additional berth capacity at the Port of Naantali

The Port of Naantali has started a construction work to extend an existing quay from 178 metres to 228 metres in order to create additional vessel handling infrastructure.

This will support Finnlines’ plans to expand its traffic between Finland, Åland and Sweden enabling Finnlines larger vessels to enter the port.

The construction work has started in September 2017 and the works are scheduled to be completed by the end of April 2018.

Finnlines can expand its traffic between Finland, Åland and Sweden and ensure more efficient use of the harbour.

According to the Port of Naantali the ongoing port investment programme will amount to approximately EUR 4 million.

The Port of Kapellskär in Sweden has also been expanded and now has five modern quay-berths.

“These investments in Naantali and Kapellskär support our strategy to optimise the use of our vessels and routes. This also enables us to develop our traffic between Finland, Åland and Sweden and the use of all our vessel types and more flexible use of the fleet. These investments will strengthen Finnlines’ services and we can serve our customers even better and meet their growing demand for top quality cargo and passenger services,” says Tom Pippingsköld, CFO, Finnlines Plc.

 

FOR FURTHER INFORMATION, PLEASE CONTACT

 

Tom Pippingsköld

Chief Financial Officer

phone +358 40 519 5041

tom.pippingskold@finnlines.com

 

 

Finnlines Plc

 

Finnlines is a leading shipping operator of ro-ro and passenger services in the Baltic Sea and the North Sea. The Company is a part of the Grimaldi Group, one of the world’s largest operators of ro-ro vessels and the largest operator of the Motorways of the Sea in Europe for both passengers and freight. This affiliation enables Finnlines to offer liner services to and from any destination in the Mediterranean, West Africa as well as the Atlantic coast of both North and South America.

 

FIND US ONLINE

www.finnlines.com

Twitter iconLinkedIn iconInstagram icon

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Finnlines Oyj                                                                    Mediatiedote 29.9.2017

 

Finnlines hyötyy Naantalin sataman laiturikapasiteetin lisäyksestä

Naantalin satama on aloittanut rakennustyöt pidentääkseen nykyistä 178 metrin laituria 228 metriin parantaakseen satamainfrastruktuuria.

Tämä hanke tukee Finnlinesin suunnitelmia laajentaa liikennettään Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä mahdollistaen samalla Finnlinesin isompien alusten liikennöinnin satamaan.

Rakennustyöt on aloitettu syyskuussa 2017 ja ne on suunniteltu valmistuvan huhtikuun 2018 loppuun mennessä.

Finnlines pystyy näin kehittämään Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välistä liikennettään ja varmistamaan samalla tehokkaamman sataman käytön.

Naantalin sataman mukaan meneillään oleva satamainvestointiohjelma tulee olemaan yhteensä noin 4 miljoonaa euroa.

Kapellskärin satamaan Ruotsissa on myös investoitu ja siellä on nyt yhteensä viisi modernia laituripaikkaa.

”Nämä investoinnit Naantaliin ja Kapellskäriin vahvistavat strategiaamme optimoida käytettäviä aluksia ja reittejä. Tämä mahdollistaa myös meidän liikenteen edelleen kehittämisen Suomen, Ahvenanmaan ja Ruotsin välillä ja samalla voimme hyödyntää kaikkia meidän alustyyppejämme ja joustavammin hyödyntää laivastoamme. Nämä investoinnit vahvistavat Finnlinesin palvelutarjontaa ja voimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin ja vastata laadukkaan merirahtikuljetus- ja matkustajaliikennepalveluiden kasvavaan kysyntään”, sanoo Tom Pippingsköld, talous- ja rahoitusjohtaja, Finnlines Oyj.

 

LISÄTIETOA:

 

Tom Pippingsköld

Talous- ja rahoitusjohtaja

puh. +358 40 519 5041

tom.pippingskold@finnlines.com

 

Finnlines Oyj

 

Finnlines on yksi Itämeren ja Pohjanmeren johtavista roro- ja matkustajaliikennevarustamoista. Yhtiö on  osa italialaista Grimaldi-konsernia. Grimaldi-konserni on yksi maailman suurimmista ro-ro varustamoista ja suurin matkustajia ja rahtia kuljettava ”Motorways of the Sea” -operaattori Euroopassa. Tämä yhteistyö mahdollistaa Finnlinesin tarjoamaan linjaliikennepalveluita Välimeren, Pohjois-Euroopan, Länsi-Afrikan ja Pohjois- ja Etelä-Amerikan välillä.

 

SEURAA MEITÄ VERKOSSA:

www.finnlines.com

Twitter iconLinkedIn iconInstagram icon

 

 

 

 

Naantalin Sataman esittelyvideo