24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Ohjeet ja lomakkeet

Verkkolaskuosoite

Ensijaisesti Naantalin Satama Oy vastaanottaa verkkolaskuja: 

Nimi, yksikkö: Naantalin Satama Oy
OVT-tunnus: 003726447265
Operaattori: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus: 003714377140

Mahdollisten paperilaskujen osalta:
Naantalin Satama Oy
Satamatie 13
21100 NAANTALI

Satamajärjestys

Naantalin Sataman Satamajärjestys

Jätehuolto

Itämeren vesiympäristö on erityisen  herkkä ja alusliikenne on vilkasta. Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

Naantalin Sataman jätehuolto_ohjeet

Alusjäteilmoitus

Turvallisuus

Suojavälineiden käyttö satama-alueella

Tulityöt satama-alueella

Työturvallisuus aluksien kiinnitys,-irrotus,- ja siirtotyössä

ISPS-säännöstö

ISPS

Alueen asukkaille

Turvallisuustiedote

Säkerhetsmeddelande till invånarna av Nådendals hamn

Liikenteeseen liittyvät ohjeet 

Vilja- ja hiililaitureiden (15-17) käyttöperiaatteet            

Raideliikenne 

Rataverkon verkkoselostus 2020

Rataverkon verkkoselostus 2019

Huom. Rataverkon käyttösopimus solmittava Naantalin Sataman kanssa ennen raideliikenteen aloittamista, lisätietoa jukka.kylmaoja (at) portofnaantali.fi

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet ennakko-ilmoitus