24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Tietosuojaseloste ja evästeiden käyttö

Tietosuojaseloste

Yksityisyyden suoja ja tietosuoja

Naantalin sataman portofnaantali.fi -verkkopalvelussa huolehdimme yksityisyydensuojastasi ja henkilökohtaisten tietojesi suojaamisesta. Tämä tietosuojaseloste kertoo, mitä tietoja Naantalin Satama verkkopalvelusta kerää ja miten näitä tietoja käytetään.

Noudatamme Suomen henkilötietolakia, tietoyhteiskuntakaarta sekä muuta käyttäjien henkilöllisyyteen liittyvää soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoa, jonka avulla yksittäinen henkilö voidaan tunnistaa. Henkilötietojen lisäksi keräämme ei-henkilökohtaista tietoa palveluiden käytöstä.

Naantalin Sataman verkkosivuston käyttö edellyttää tämän tietosuojaselosteen hyväksymistä.

Rekisterin pitäjä

Naantalin Satama Oy (jatkossa ”Naantalin Satama” tai ”me”) käyttää ja tallentaa tarpeen mukaan käyttäjien henkilötietoja portofnaantali.fi -verkkosivuston sekä siihen liittyvien palveluiden tarjoamiseksi.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja suojaamaan henkilöllisyyttäsi. Henkilötietojen kerääminen perustuu asiakassuhteeseen, rekisteröintiin tai muuhun perusteltuun yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin nimi

Naantalin Sataman asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetaan tietoja verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavissa tai muilla tavoin yhteystietonsa luovuttaneista asiakkaistamme ja uutiskirjeemme tilaajista.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Naantalin Sataman viestintään, uutiskirjeiden, asiakastiedotteiden ja -kutsujen postitukseen sekä räätälöidyn sisällön, esimerkiksi kiinnostuksen kohteiden mukaisen markkinoinnin luomiseen ja mainonnan vaikuttavuuden seurantaan.

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa ulkopuolisille yrityksille.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Keräämme automaattisesti tietoa asioinnistasi verkkosivustollamme. Tällaista tietoa on esimerkiksi tietokoneesi IP-osoite, selailun ajankohta, verkkosivu jolta olet tulossa ja verkkosivu jolle siirryt. Lisäksi voimme rekisteröidä klikkaamasi linkit ja mainokset linkit, istunnon keston sekä selaimesi tai laitteesi tyypin sekä muut vastaavat tiedot. Uutiskirjetilaajista tallennamme lisäksi tarpeelliset osoite- ja henkilötiedot.

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaan suostumuksella myös:

  • Internet-sivujen ja sähköpostin kautta tulleiden uutiskirjetilausten ja muiden yhteydenottojen kautta.
  • Henkilökohtaisen kontaktoinnin, kuten asiakas- ja myyntitilaisuuksien ja messutapahtumien kautta.

Oman rekisterimme lisäksi voimme hankkia markkinointia ja viestintää varten henkilötietoja julkisista lähteistä, kuten suoramarkkinointiyrityksiltä.

Katso asiakastietojen käsittelystä tarkemmin asiakasrekisterin rekisteriselosteesta.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käsittely

Käytämme asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja pelkästään ennalta määritettyihin käyttötarkoituksiin, kuten palvelumme ja viestintämme kehittämiseen.

Voimme yhdistää eri kautta saamiamme tietoja niiltä osin kuin ne on kerätty samaan käyttötarkoitukseen. Voimme myös käyttää keräämiämme tietoja tilastollisiin tarkoituksiin sekä väärinkäytösten ehkäisyyn ja tutkintaan.

Asiakasviestinnässä ja markkinoinnissa käytämme tietoja asiakasviestien välittämiseen ja palveluidemme markkinointiin. Voimme käyttää tietoja myös palveluiden kohdentamiseen ja henkilöintiin.

Mahdollisesta suoramarkkinointikiellosta huolimatta voimme lähettää palveluilmoituksia esimerkiksi vika- ja häiriötiedotteita.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille ilman suostumustasi.

Meillä on kuitenkin oikeus käyttää asiakastietojamme suoramarkkinointitarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimuksissa ja vastaavissa selvityksissä. Lisäksi voimme antaa asiakasrekisterimme palveluntarjoajiemme käyttöön edellä mainituissa tarkoituksissa.

Voimme myös luovuttaa asiakastietojamme kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niille henkilöille, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Verkkosivumme voivat sisältää linkkejä myös ulkopuolisiin verkkopalveluihin, joilla saattaa olla erilaiset tietosuojakäytännöt. Suosittelemme, että tutustutte näiden sivujen tietosuojakäytäntöihin erikseen. Emme ole vastuussa kolmansien osapuolisen palveluista tai niiden tietoturvasta.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä lisäksi voit itse pyytää tietojesi korjaamista tai poistamista lain puitteissa.

Asiakkailla on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Lähetä tietojasi koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

Naantalin Satama Oy
Tarja Siekkinen
Satamatie 13,
21100 Naantali

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä:

Sähköpostitse: tarja.siekkinen@portofnaantali.fi
Puhelimitse: +358 50 464 9913

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Johdon ja viestinnän assistentti
Tarja Siekkinen
p. +358 50 464 9913
tarja.siekkinen@portofnaantali.fi

6.3.2018

Versio.1.2

Lisätty Kriisiviestintärekisteri


Kriisiviestintärekisteri

Naantalin Satama Oy ylläpitää myös kriisiviestintään sekä sataman sisäiseen yhteydenpitoon tarkoitettua viranomais-, henkilöstö- ja mediarekisteriä.

Rekisterin pitäjä

Naantalin Satama Oy (jatkossa ”Naantalin Satama” tai ”me”) käyttää ja tallentaa tarvittavien pelastusviranomaisten, Naantalin kaupungin valmiusjohtoryhmän, alueen toimijoiden, sataman henkilöstön, turvapäälliköiden (alueen toimijat), viranomaisten (muut kuin pelastustehtävät) ja median edustajien henkilötietoja Naantalin Sataman kriisiviestinnän toteuttamiseksi.

Sitoudumme toiminnassamme noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja suojaamaan rekisterissä olevien henkilöllisyyttä. Henkilötietojen kerääminen perustuu yhteistyösuhteeseen, rekisteröintiin tai muuhun perusteltuun yhteyteen. Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterin nimi

Naantalin Sataman kriisiviestintärekisteri

Rekisterin tarkoitus

Rekisteriin tallennetut tiedot on kerätty Naantalin Sataman kanssa yhteistyötä tekeviltä viranomaisilta, medioilta ja muilta toimijoilta sekä yleisistä lähteistä.

Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan Naantalin Sataman kriisiviestintään hätätilanteissa.

Tietoja ei luovuteta missään vaiheessa kaupalliseen käyttöön.

Rekisteriin kerättävät tiedot

Rekisteriin on kerätty manuaalisesti tarvittavat tiedot kriisiviestinnän kannalta tärkeistä toimijoista. Tiedot käsittävät henkilöiden tai toimijoiden nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteet sekä mahdolliset muut kontaktitiedot.

Rekisteriin kerättyjen tietojen käsittely

Käytämme kriisiviestintärekisteriin kerättyjä tietoja pelkästään Naantalin Sataman kriisiviestintään tai sen kehittämiseen esimerkiksi harjoitusten kautta.

Rekisteritietojen luovutus

Käsittelemme tietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, emmekä myy tai luovuta niitä kolmansille osapuolille.

Voimme kuitenkin luovuttaa tietoja kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Emme siirrä tietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niille henkilöille, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan päivittämään vanhentuneita tietoja ja poistamaan tarpeettomia tietoja rekistereistämme, minkä tietojen korjaamista tai poistamista voi pyytää lain puitteissa.

Lähetä tietoja koskeva tarkastus- tai muutospyyntö kirjallisena osoitteeseen:

Naantalin Satama Oy
Tarja Siekkinen
Satamatie 13,
21100 Naantali

Tietosuojaselosteen ja rekisterikuvauksen päivitykset

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta tarvittaessa uusilla versioilla. Uusin versio on julkaistu verkkosivuillamme ja sinun tulisi tarkistaa se säännöllisesti sivustolla vieraillessasi.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteestamme tai siitä, miten käytämme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä:

Sähköpostitse: tarja.siekkinen@portofnaantali.fi
Puhelimitse: +358 50 464 9913

Rekisteriasioista vastaava henkilö:

Johdon ja viestinnän assistentti
Tarja Siekkinen
p. +358 50 464 9913
tarja.siekkinen@portofnaantali.fi

5.3.2018

Versio.1.0


Evästeiden käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä (cookies) tai vastaavia tekniikoita. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa eri verkkopalveluissa vierailtaessa. Evästeiden avulla sivusto tunnistaa käyttämäsi tietokoneen.

Evästeiden keräämiä tietoja käytetään mm. käyttäjäkokemuksen personointiin, markkinoinnin kohdentamiseen, verkkopalvelun kehittämiseen ja palvelun parantamiseen sekä kävijätietojen seurantaan ja analysointiin.

Evästetietoja ei yhdistetä keräämiimme rekisteritietoihin, vaan niitä käytetään ainoastaan yleisellä tasolla.

Halutessasi voit poistaa selaimeesi tallentuneet evästeet, mutta niiden poistaminen saattaa estää tai haitata sivustomme käyttöä.


Naantalin Sataman asiakasrekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10.§ mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Naantalin Satama Oy
Satamatie 13,
21100 Naantali

Y-tunnus: 2644726-5

Rekisteristä vastaava henkilö

Johdon ja viestinnän assistentti
Tarja Siekkinen
p. +358 50 464 9913
tarja.siekkinen@portofnaantali.fi

Rekisterin nimi

Naantalin Sataman asiakasrekisteri

Henkilötietojen keräämisen tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käyttää Naantalin Sataman palveluiden viestintään ja asiakkuuden hoitoon ja kehittämiseen, esimerkiksi asiakas- tai markkinatutkimukseen.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri voi sisältää muun muassa seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Yritys
  • Asuinkunta
  • Uutiskirjetilaus- tai sivuston rekisteröitymistiedot

Rekisterin tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään pääsääntöisesti asiakkailta itseltään tämän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä myös muista Naantalin Sataman järjestelmistä, tai hankkia yhteistyökumppaneiden ja henkilötietopalveluita tarjoavien yritysten ja viranomaisten rekistereistä.

Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön rajoissa Naantalin Sataman yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Tietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille kulloinkin voimassa olevan lain tai pakottavan viranomaismääräyksen perusteella.

Emme siirrä asiakastietoja pääsääntöisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisterien tietosuoja

Henkilötiedot tallennetaan tietomurtoja vastaan suojatuille palvelimille, joihin ulkopuolisilla ei ole pääsyä. Tietoliikenteen suojaus sisältää palomuurit, salasanat ja muut tarvittavat tekniset ja tietotekniset toimenpiteet.

Pääsy asiakastietokantoihin on rajattu ainoastaan niihin henkilöihin, joilla on välttämätön tarve käsitellä kyseisiä tietoja.

Naantalin Satama Oy ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.

Rekisteritietojen tarkistus, korjaus tai käyttökielto

Henkilötietolain 26 §:n mukaan jokaisella on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin kerätty sekä vaatia rekisterissä olevien tietojensa korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen.

Naantalin Satama oikoo ja päivittää vanhentuneita tietoja ja poistaa tarpeettomia tietoja rekistereistä mahdollisuuksien mukaan, minkä lisäksi asiakas voi itse pyytää tietojen korjaamista tai poistamista ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjään.