24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Satama tänään

Naantalin Satama kehittää sataman palveluja, ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoi sataman käyttöä sekä huolehtii siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta ja  valvoo toiminnan kannattavuutta.

Irtolastitavaraa

Erityisesti raakaöljyn, öljyjalosteiden sekä viljan ja hiilen kuljetukset tekevät Naantalista merkittävän irtolastisataman. Irtolastien osuus kokonaisuudessaan on 2/3 koko liikenteen volyymista. 

Varastointia ja logistisia lisäarvopalveluita

Naantalin satamassa on käytössä sekä avoimia että katettuja varastoja, siiloja ja säiliöitä. 

Tavarankäsittelyssä panostetaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun. Normaalien ahtaus- ja varastointipalvelujen lisäksi on tarjolla monipuolisia logistisia lisäarvopalveluja.

Suuryksikköliikennettä

Roro-/Ropax-aluksilla kulkeva suuryksikköliikenne on kokonaisliikenteestä mitattuna 1/3.

Yli puolet Suomen ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta, mikä tekee Naantalin satamasta Suomen johtavan Skandinavian rahtiliikenteen sataman.

Lauttalinjojen vuorokautisten lähtöjen lukumäärä ja lyhyt merimatka tuovat kuljetuksiin sitä tehokkuutta, jota ammattimainen rahdinkuljenta vaatii.