24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Satama tänään

Naantalin Satama kehittää sataman palveluja, ylläpitää liikenteen tarvitsemia rakennelmia, kenttiä ja kulkuväyliä asiakkaiden toimintaedellytysten parantamiseksi, johtaa ja koordinoi sataman käyttöä sekä huolehtii siitä määrättyjen maksujen tulouttamisesta ja  valvoo toiminnan kannattavuutta.

Irtolastitavaraa

Erityisesti raakaöljyn, öljyjalosteiden sekä viljan ja hiilen kuljetukset tekevät Naantalista merkittävän irtolastisataman. Irtolastien osuus kokonaisuudessaan on 2/3 koko liikenteen volyymista. 

Varastointia ja logistisia lisäarvopalveluita

Naantalin satamassa on käytössä sekä avoimia että katettuja varastoja, siiloja ja säiliöitä. 

Tavarankäsittelyssä panostetaan asiakkaan kokonaisvaltaiseen palveluun. Normaalien ahtaus- ja varastointipalvelujen lisäksi on tarjolla monipuolisia logistisia lisäarvopalveluja.

Suuryksikköliikennettä

Roro-/Ropax-aluksilla kulkeva suuryksikköliikenne on kokonaistonnimäärästä mitattuna noin 1/3.

Naantali on Suomen johtava Skandinavian rahtiliikenteen satama, sillä yli puolet Varsinais-Suomen satamien ja Ruotsin välisestä rekka- ja trailerliikenteestä lautoilla kulkee Naantalin sataman kautta. Lauttalinjojen vuorokautisten lähtöjen tiheys ja lyhyt merimatka takaavat hyvän ja tehokkaan yhteyden sekä ammattimaiselle liikenteelle että turismille.